Make your own free website on Tripod.com

 

Cégformákhoz tartozó egyéb adatok

A különböző cégformákhoz tartozó egyéb rovatok értelmezését a következő:

Vállalat

17.
A vállalat típusa
18.
A vállalat irányítási formája
19.
A felügyelőbizottsági tagok neve és lakóhelye

Szövetkezet

17.
A könyvvizsgáló neve (cége) és lakóhelye, illetve székhelye
18.
A felügyelőbizottsági tagok neve és lakóhelye

Közkereseti társaság

17.
A közkereseti társaság tagjai cégjegyzékszáma, neve, lakóhelye (székhelye)

Gazdasági munkaközösség

17.
A gazdasági munkaközösség tagjai neve, lakóhelye

Jogi személy felelősségvállalásával működő gazdasági munkaközösség

17.
A jgmk. tevékenységéért felelősséget vállaló jogi személy cégjegyzékszáma, neve és székhelye

Betéti társaság

17.
A betéti társaság beltagja(i) cégjegyzékszáma, neve, lakóhelye (székhelye)
18.
A betéti társaság kültagja(i) cégjegyzékszáma, neve, lakóhelye (székhelye).
A betéti társaság kültagjainak nevét és lakóhelyét a közlemény csak a kültag kérelme esetén tartalmazza.
19.
A betéti társaság kültagjai betétjeinek együttes összege

Egyesülés

17.
A tagok cégjegyzékszáma, neve és székhelye
18.
A könyvvizsgáló neve (cége) és lakóhelye, illetve székhelye
19.
A felügyelőbizottsági tagok neve és lakóhelye

Közös vállalat

17.
A közös vállalat tagjai cégjegyzékszáma, neve és székhelye
18.
A közös vállalat csatlakozó tagja(i) felelősségének korlátozása
19.
A könyvvizsgáló neve (cége) és lakóhelye, illetve székhelye
20.
A felügyelőbizottsági tagok neve és lakóhelye

Korlátolt felelősségű társaság

17.
A könyvvizsgáló neve (cége) és lakóhelye, illetve székhelye
18.
A felügyelőbizottsági tagok neve és lakóhelye

Részvénytársaság

17.
Részvényfajták szerint a bemutatóra szóló részvények száma és névértéke
18.
Részvényfajták szerint a névre szóló részvények száma és névértéke
19.
Az átváltoztatható kötvények száma és névértéke
20.
Az elővásárlási jogot biztosító kötvények száma és névértéke
21.
A társasági határozatok, valamint a közgyűlési meghívók közzétételének módja
22.
A könyvvizsgáló neve (cége) és lakóhelye, illetve székhelye
23.
A felügyelőbizottsági tagok neve és lakóhelye
24.
A részvénytársaság más társaság közvetlen irányítása alá kerülése
25.
Egyszemélyes részvénytársaság esetében az alapító, illetve az egyedüli részvényes neve és székhelye

Egyéni cég

17.
A cégtulajdonos neve és lakóhelye

Külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete, információs vagy szervizirodája

17.
A cég neve és székhelye
18.
A képviselet működését tudomásul vevő, illetve az iroda tevékenységéhez hozzájáruló szerv megnevezése
19.
A határozat száma és kelte
20.
A működés időtartama

Egyéb cég

17.
A cég típusa
18.
A cég tagjainak neve (cége), lakóhelye, illetve székhelye

Közhasznú társaság

17.
A könyvvizsgáló neve (cége) és lakóhelye, illetve székhelye
18.
A felügyelőbizottsági tagok neve és lakóhelye

Erdőbirtokossági társulat

17.
A könyvvizsgáló neve (cége) és lakóhelye, illetve székhelye
18.
A felügyelőbizottsági tagok neve és lakóhelye